ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் மற்றும் உடல் செயல்பாடு பற்றிய இதழ்

ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் மற்றும் உடல் செயல்பாடு பற்றிய இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-9509

இடியோபாடிக் ஆஸ்டியோபோரோசிஸ்

குழந்தைகளில் ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் அரிதானது. இது நிகழும்போது, ​​இது பொதுவாக அடிப்படை மருத்துவக் கோளாறு அல்லது கோளாறுக்கு சிகிச்சையளிக்கப் பயன்படுத்தப்படும் மருந்துகளால் ஏற்படுகிறது. இது இரண்டாம் நிலை ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது. சில சமயங்களில் குழந்தைக்கு ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் ஏற்படுவதற்கு எந்த காரணமும் இருக்காது. இந்த வகை ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் இடியோபாடிக் ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

இடியோபாடிக் ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் தொடர்பான இதழ்கள்

முடக்கு வாதம்: தற்போதைய ஆராய்ச்சி இதழ், ஆக்டுவெல் ருமாட்டாலஜி, மூட்டுவலி மற்றும் வாத நோய் பற்றிய கருத்தரங்குகள், திறந்த மூட்டுவலி இதழ், மூட்டுவலி & முடக்கு வாதம்.

Top