மருத்துவ மற்றும் பரிசோதனை இருதயவியல்

மருத்துவ மற்றும் பரிசோதனை இருதயவியல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2155-9880

திறந்த இதய அறுவை சிகிச்சை

இது இதய அறுவை சிகிச்சை நிபுணர்களால் இதயத்திற்கு செய்யப்படுகிறது, இதய தசை, வால்வுகள், தமனிகள் அல்லது இதயத்தின் பிற பகுதிகளில் அறுவை சிகிச்சை செய்யப்படுகிறது. இதில் பெருநாடி வால்வு அறுவை சிகிச்சை, ஏட்ரியல் செப்டல் குறைபாடு பழுது, இதய மாற்று அறுவை சிகிச்சை, பெருநாடி சரிசெய்தல் மற்றும் இதய மாற்று அறுவை சிகிச்சை ஆகியவை அடங்கும்.

திறந்த இதய அறுவை சிகிச்சையின் போது பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில் இதய நுரையீரல் இயந்திரம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் இதயத்தில் பணிபுரியும் போது, ​​மூளை மற்றும் பிற உறுப்புகளுக்கு ஆக்ஸிஜன் நிறைந்த இரத்தத்தை அனுப்ப இயந்திரம் உதவுகிறது.

திறந்த இதய அறுவை சிகிச்சை என்பது இதய அறுவை சிகிச்சைக்கான ஒரு பாரம்பரிய முறையாகும், இது மார்புச் சுவரைத் திறந்து பின்னர் இதயத்தை இயக்குவதன் மூலம் செய்யப்படுகிறது. இருப்பினும், இதய அறுவை சிகிச்சையின் புதிய முறைகள் மார்புச் சுவர் அல்லது மார்பகச் சுவரை வெட்டுவதற்குப் பதிலாக விலா எலும்புகளுக்கு இடையில் ஒரு சிறிய வெட்டு செய்வதன் மூலம் இதய சாதனத்தைச் செருகுவதை உள்ளடக்கியது.

ஓபன் ஹார்ட் சர்ஜரி தொடர்பான இதழ்கள்
ஜர்னல் ஆஃப் கிளினிக்கல் & எக்ஸ்பெரிமென்டல் கார்டியாலஜி, ஆஞ்சியோலஜி: திறந்த அணுகல், அரித்மியா: திறந்த அணுகல், இருதய நோய்கள் மற்றும் நோயறிதல் இதழ், இதய அறுவை சிகிச்சை இதழ், குழந்தை இருதய அறுவை சிகிச்சை, இருதய அறுவை சிகிச்சையில் வருடாந்திர முன்னேற்றங்கள்.

Top