மருத்துவ மற்றும் பரிசோதனை இருதயவியல்

மருத்துவ மற்றும் பரிசோதனை இருதயவியல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2155-9880

எக்கோ கார்டியோகிராபி

எக்கோ கார்டியோகிராபி என்பது ஒரு அல்ட்ராசவுண்ட் சோதனையாகும், இது டிரான்ஸ்யூசர் எனப்படும் சாதனத்தின் மூலம் அனுப்பப்படும் உயர்-சுருதி ஒலி அலைகளைப் பயன்படுத்துகிறது; இது பொதுவாக இதய நோய்களைக் கண்டறிவதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது மற்றும் நிலையான இரு பரிமாண, முப்பரிமாண மற்றும் டாப்ளர் அல்ட்ராசவுண்ட் ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தி இதயத்தின் படங்களை உருவாக்க முடியும்.

இது ஒரு எளிய மற்றும் வலியற்ற செயல்முறையாகும், இது ஒலி அலைகளைப் பயன்படுத்தி நமது இதயத்தின் "படங்களை" எடுத்து இதய தாளத்தைக் காட்டுகிறது. எக்கோ கார்டியோகிராஃபி மூலம் இதயத்தின் உள்ளே இரத்தம் உறைதல், பெரிகார்டியத்தில் திரவம் (இதயத்தைச் சுற்றியுள்ள பை) மற்றும் பெருநாடியில் உள்ள சிக்கல்கள் ஆகியவற்றைக் கண்டறிய முடியும்.

எக்கோ கார்டியோகிராஃபி சோதனைகள் பயிற்சி பெற்ற சோனோகிராஃபர்களால் செய்யப்படுகின்றன, இதில் அதி-உயர்-அதிர்வெண் ஒலி அலைகள் இதயம் மற்றும் வால்வுகளின் படங்களை எடுக்கும். எக்கோ கார்டியோகிராபி சோதனை எக்ஸ்-கதிர்களைப் பயன்படுத்துவதில்லை.


எக்கோ கார்டியோகிராபி ஜர்னல் ஆஃப் கிளினிக்கல் & எக்ஸ்பெரிமென்டல் கார்டியாலஜி, ஆஞ்சியாலஜி: திறந்த அணுகல், அரித்மியா: திறந்த அணுகல், இருதய நோய்கள் மற்றும் நோயறிதல் இதழ், இதய செயலிழப்பு இதழ், இருதய நோய் ஆராய்ச்சி இதழ், இருதய நோய் ஆராய்ச்சி இதழ், கார்டியோவாஸ்குலர் ஆய்வு இதழ் தொடர்பான இதழ்கள் .

Top