மருத்துவ மற்றும் பரிசோதனை இருதயவியல்

மருத்துவ மற்றும் பரிசோதனை இருதயவியல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2155-9880

ஊடுருவும் இதயவியல்

ஆக்கிரமிப்பு கார்டியாலஜி என்பது இதய அறுவை சிகிச்சையின் ஒரு பிரிவாகும் இந்த வகை அறுவை சிகிச்சை பாரம்பரிய அறுவை சிகிச்சை முறையை மாற்றுகிறது. இதய அறுவை சிகிச்சையை உள்ளடக்கிய மிகவும் பொதுவானது எக்ஸ்ரே காட்சிப்படுத்தல் ஆகும்.

இது அடிப்படையில் மற்றும் குறிப்பாக கட்டமைப்பு இதய நோய்களுக்கான வடிகுழாய் அடிப்படையிலான சிகிச்சையில் கவனம் செலுத்துகிறது.

இன்வேசிவ் கார்டியாலஜி தொடர்பான இதழ்கள்
ஜர்னல் ஆஃப் கிளினிக்கல் & எக்ஸ்பெரிமெண்டல் கார்டியாலஜி, ஆஞ்சியோலஜி: திறந்த அணுகல், அரித்மியா: திறந்த அணுகல், இருதய நோய்கள் மற்றும் நோயறிதல் இதழ், ஊடுருவும் இருதயவியல் இதழ், ஆக்கிரமிப்பு அல்லாத இருதயவியல், அமெரிக்கன் இன்டென்சிவ் கார்டியாலஜி கல்லூரி.

Top