எபிஜெனெடிக்ஸ் ஆராய்ச்சி: திறந்த அணுகல்

எபிஜெனெடிக்ஸ் ஆராய்ச்சி: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

நியூட்ரிபிஜெனோமிக்ஸ்

நியூட்ரிபிஜெனோமிக்ஸ் என்பது உணவுச் சப்ளிமெண்ட்ஸ் மற்றும் எபிஜெனெடிக் மாற்றங்களின் போது மனிதர்களுக்கு ஏற்படும் பாதிப்புகள் பற்றிய ஆய்வைக் குறிக்கிறது. வாழ்க்கையின் ஆரம்ப கட்டங்களில் உள்ள உணவுப் பழக்கவழக்கங்கள், தடித்தல், உயர் இரத்த அழுத்தம், வீரியம் மற்றும் இருதய நோய்கள் போன்ற தொற்றாத நோய்களையும் ஏற்படுத்தும். ஆரோக்கியமான ஒழுங்கின்மை நிகழ்கிறது மற்றும் எந்த வகையான குணங்களை பாதிக்கிறது என்பதை தீர்மானிக்கிறது. நியூட்ரிபிஜெனோமிக் செறிவுகளில் ஊட்டச்சத்தின் வேலையை மொத்தமாகச் சுருக்கமாகக் கூற சில மாதிரிகள் உள்ளன. கவர்ச்சிகரமான உத்திகளில் ஒன்று ட்ரிக் அப் உத்தி ஆகும், இது கொறித்துண்ணிகளின் சந்ததிகளை வெளிப்படுத்துகிறது. பல்வேறு வகையான உணவுமுறைகள் மற்றும் பின்னர் சாதாரண எலிகளுடன் குறுக்கு வளர்ப்பு

.• நியூட்ரிபிஜெனெடிக்ஸ் மற்றும் மேம்பாடு

• தலைமுறைமாற்ற விளைவுகள்

• கேட்ச்-அப் மாடல்

• மகப்பேறுக்கு முற்பட்ட, பிறப்புக்கு முந்தைய மற்றும் வயது வந்தோர் விளைவுகள்

Top