ஜர்னல் ஆஃப் ஃபோனெடிக்ஸ் & ஆடியோலஜி

ஜர்னல் ஆஃப் ஃபோனெடிக்ஸ் & ஆடியோலஜி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2471-9455

சத்தத்தால் ஏற்படும் செவித்திறன் இழப்பு

அதிக சத்தமாகவும், நீண்ட காலமாகவும் இருக்கும் ஒலிகள் உள் காதில் உள்ள உணர்திறன் கட்டமைப்புகளை சேதப்படுத்தும் மற்றும் சத்தம் தூண்டப்பட்ட செவிப்புலன் இழப்புக்கு (NIHL) வழிவகுக்கும். இது உடனடியாக இருக்கலாம் அல்லது கவனிக்கப்பட வேண்டிய நேரமாக இருக்கலாம். மேலும் இது தற்காலிகமாகவோ அல்லது நிரந்தரமாகவோ இருக்கலாம் மற்றும் ஒரு காது அல்லது இரண்டு காதுகளையும் பாதிக்கலாம்.


ஒலிப்பு மற்றும் ஒலியியல், தொடர்பு கோளாறுகள், காது கேளாதோர் ஆய்வுகள் மற்றும் செவிப்புலன் உதவிகள், பேச்சு நோயியல் மற்றும் சிகிச்சை, ஒலியினால் தூண்டப்பட்ட காது கேளாமை பற்றிய இதழ்கள்

Top