ஜர்னல் ஆஃப் ஃபோனெடிக்ஸ் & ஆடியோலஜி

ஜர்னல் ஆஃப் ஃபோனெடிக்ஸ் & ஆடியோலஜி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2471-9455

ஒலியியல்

செவிப்புலன், சமநிலை மற்றும் தொடர்புடைய கோளாறு ஆகியவற்றை ஆய்வு செய்யும் அறிவியலின் கிளை ஆடியாலஜி என்று கூறப்படுகிறது. ஆடியோலஜிஸ்ட் என்பது செவித்திறன் இழப்பைக் கையாளும் பயிற்சியாளர். கேட்கும் சோதனை, ஓட்டோஅகௌஸ்டிக் எமிஷன் அளவீடு, வீடியோநிஸ்டமோகிராபி மற்றும் எலக்ட்ரோபிசியோலாஜிக் சோதனைகள் போன்ற பல்வேறு சோதனை உத்திகளைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் ஒருவரால் சாதாரண வரம்பில் கேட்க முடியுமா இல்லையா என்பதை ஆடியாலஜி தீர்மானிக்கிறது.


ஒலிப்பு மற்றும் ஒலியியல், தொடர்புக் கோளாறுகள், காதுகேளாதோர் ஆய்வுகள் மற்றும் செவிப்புலன்கள், பேச்சு நோயியல் மற்றும் சிகிச்சை, ஆடியோலஜி மற்றும் நியூரோ-ஓட்டாலஜி, ஜர்னல் ஆஃப் ஆடியாலஜி ஆஃப் ஆடியாலஜி, இன்டர்நேஷனல் ஜர்னல் ஆஃப் ஆடியாலஜி, ஆடியாலஜி, அமெரிக்கன் ஜர்னல் ஆஃப் ஆடியாலஜி தொடர்பான இதழ்கள் பிரிட்டிஷ் ஜர்னல் ஆஃப் ஆடியாலஜி

Top