ஜர்னல் ஆஃப் ஃபோனெடிக்ஸ் & ஆடியோலஜி

ஜர்னல் ஆஃப் ஃபோனெடிக்ஸ் & ஆடியோலஜி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2471-9455

ஆடியோமெட்ரிக் சோதனைகள்

ஆடியோமீட்டரின் உதவியுடன் ஒரு பாடத்தின் கேட்கும் அளவைக் கண்டறிய இது பயன்படுகிறது, ஆனால் இது வெவ்வேறு ஒலி அதிர்வெண்களை வேறுபடுத்தி அறியும் திறனையும் அளவிடுகிறது, சுருதியை அடையாளம் காணும் அல்லது பின்னணி இரைச்சலில் இருந்து பேச்சை வேறுபடுத்துகிறது. இது ஒலி அனிச்சை மற்றும் ஓட்டோகாஸ்டிக் உமிழ்வுகளை அளவிடுவதற்கும் பயன்படுத்தப்படலாம்.

ஒலிப்பு மற்றும் ஒலியியல், தொடர்பாடல் கோளாறுகள், காதுகேளாதோர் ஆய்வுகள் மற்றும் காது கேளாதோர் ஆய்வுகள், பேச்சு நோயியல் & சிகிச்சை, கொரியன் ஜர்னல் ஆஃப் ஆடியாலஜி, ஆஸ்திரேலிய ஜர்னல் ஆஃப் ஆடியாலஜி, கனடியன் ஜர்னல் ஆஃப் ஸ்பீச்-லாங்குவேஜ் பேத்தாலஜி மற்றும் ஆடியாலஜி, ஆஸ்திரேலிய மற்றும் நியூசிலாந்து ஆடியாலஜி ஜர்னல் ஆஃப் ஆடியாலஜி

 

Top