ஜர்னல் ஆஃப் ஃபோனெடிக்ஸ் & ஆடியோலஜி

ஜர்னல் ஆஃப் ஃபோனெடிக்ஸ் & ஆடியோலஜி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2471-9455

காது சோதனை

செவிப்புலன் சோதனையானது ஒரு நபரின் செவிப்புலன் உணர்வின் உணர்திறனை மதிப்பிடுகிறது. இது ட்யூனிங் ஃபோர்க் டெஸ்ட், ப்யூர்-டோன் டெஸ்டிங், விஷுவல் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மென்ட் ஆடியோமெட்ரி, கண்டிஷனட் ப்ளே ஆடியோமெட்ரி, ஸ்பீச் ரிசப்ஷன் த்ரெஷோல்ட் (எஸ்ஆர்டி), டிம்பானோமெட்ரி, அகாஸ்டிக் ரிஃப்ளெக்ஸ் அளவீடுகள் மற்றும் நிலையான ஒலி மின்மறுப்பு போன்ற பல்வேறு சோதனைகளை உள்ளடக்கியது.

ஒலிப்பு
மற்றும் ஒலியியல், தொடர்பு கோளாறுகள், காது கேளாதோர் ஆய்வுகள் & செவிப்புலன் உதவிகள், பேச்சு நோயியல் மற்றும் சிகிச்சை, காது, மூக்கு மற்றும் தொண்டை இதழ், காது மற்றும் கேட்டல், காது, மூக்கு, தொண்டை மற்றும் தொடர்புடைய அறிவியல் இதழின் காது சோதனை இதழ்கள், பிஎம்சி ஈயர் அறிவியல் , மூக்கு மற்றும் தொண்டை கோளாறுகள், மருத்துவ மருத்துவ நுண்ணறிவு: காது, மூக்கு மற்றும் தொண்டை, ஜர்னல் ஆஃப் ஹியர்ரிங் சயின்ஸ்

Top