பூஞ்சை மரபியல் & உயிரியல்

பூஞ்சை மரபியல் & உயிரியல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2165-8056

ஈஸ்ட் தொற்றுக்கான முன்கூட்டிய சிகிச்சை

பொதுவாக ஈஸ்ட் தொற்றுக்கான மருந்துகள் சந்தையில் கிடைக்கின்றன, அவை மருத்துவரின் பரிந்துரை இல்லாமல் எடுக்கப்படலாம். யோனி தொற்று சிகிச்சைக்கு பல இயற்கை வைத்தியங்கள் உள்ளன .ஆனால் இப்போதெல்லாம் ஈஸ்ட் தொற்றுக்கு பல மேம்பட்ட சிகிச்சைகளான பூஞ்சை காளான் மருந்துகள், லோஷன்கள் போன்றவை சந்தையில் வெளிவருகின்றன.

ஈஸ்ட் தொற்றுக்கான அட்வான்ஸ் ட்ரீட்மென்ட் தொடர்பான ஜர்னல்கள்

மருத்துவ நுண்ணுயிரியல் மற்றும் நோயறிதல் இதழ், நுண்ணுயிர் மற்றும் உயிர்வேதியியல் தொழில்நுட்ப இதழ், மருத்துவ நுண்ணுயிரியல், மருத்துவ நுண்ணுயிரியல்: திறந்த அணுகல், தொற்று நோய்கள் மற்றும் சிகிச்சை , தொற்று நோய்களில் நோயெதிர்ப்பு நுட்பங்கள் , ஐரோப்பிய ஜர்னல் , நோய்த்தடுப்பு நோய்கள் கீமோதெரபி, தற்போதைய தொற்று நோய் அறிக்கைகள், ஜர்னல் ஆஃப் கிளினிக்கல் மைக்ரோபயாலஜி, மெடிக்கல் மைக்காலஜி

Top