ஆண்ட்ராலஜி-திறந்த அணுகல்

ஆண்ட்ராலஜி-திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-0250

வாசெக்டமி

வாஸெக்டமி என்பது ஆண் கருத்தடை அல்லது நிரந்தர கருத்தடைக்கு பயன்படுத்தப்படும் ஒரு பொதுவான அறுவை சிகிச்சை முறையாகும். இது வாசா வேறுபாடு துண்டிக்கப்பட்டு சீல் வைக்கப்படும் ஒரு செயல்முறையாகும், இதனால் விந்தணு திரவம் பிரதான நீரோட்டத்தில் நுழைவதைத் தடுக்கிறது, இதனால் கருத்தரித்தல் தடுக்கப்படுகிறது. ஃபாஸியல் இன்டர்போசிஷன், நோ-நீடில் அனஸ்தீசியா, நோ-ஸ்கால்பெல் வாஸெக்டமி, ஓபன்-எண்டட் வாஸெக்டமி மற்றும் வாஸ் பாசனம் ஆகியவை வாஸெக்டமிக்கு பின்பற்றப்படும் அறுவை சிகிச்சை முறைகள்.

Top