ஆண்ட்ராலஜி-திறந்த அணுகல்

ஆண்ட்ராலஜி-திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-0250

ஹைப்போஸ்பேடியாஸ்

ஹைபோஸ்பேடியாஸ் என்பது ஆண்களில் காணப்படும் ஒரு பிறவி நிலையாகும், அங்கு சிறுநீர்க்குழாயின் திறப்பு ஆண்குறியின் அடிப்பகுதியில் உள்ளது. இது ஒரு பிறவி குறைபாடு என்று அறியப்படுகிறது. கர்ப்ப காலத்தில் ஹார்மோன்களுடன் சிகிச்சையளிப்பது ஹைபோஸ்பேடியாஸ் அபாயத்தை அதிகரிக்கிறது. லேசான ஹைப்போஸ்பாடியாஸ் பொதுவாக எந்த அறிகுறிகளையும் கொண்டிருக்காது, இது கடுமையான ஹைப்போஸ்பாடியாஸ் என்றால் ஒரு ஆணுக்கு சிறுநீர் தெளிப்பது, சிறுநீர் கழிப்பதில் சிரமம் போன்ற பிரச்சனைகள் இருக்கலாம்.

Top