செல் சிக்னலிங் ஜர்னல்

செல் சிக்னலிங் ஜர்னல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2576-1471

சிக்னல் கடத்தல்

சிக்னல் டிரான்ஸ்டக்ஷன் என்பது செல் சிக்னலிங் என அறியப்படுகிறது, அங்கு செல்களின் வெளிப்புறத்திலிருந்து உட்புறங்களுக்கு மூலக்கூறு சமிக்ஞைகளின் பரிமாற்றம் நடைபெறுகிறது. இருப்பினும், பெறப்பட்ட சமிக்ஞைகள் பொருத்தமான பதிலைப் பாதுகாப்பதற்காக செல்லுக்குள் அனுப்பப்படுகின்றன.

சிக்னல் கடத்தலைத் தொடங்க செல் மேற்பரப்பு ஏற்பிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இந்த ஏற்பிகள் பிளாஸ்மா மென்படலத்தை துளையிடும் மற்றும் உள்ளார்ந்த நொதி செயல்பாட்டைக் கொண்டிருக்கும்.

சிக்னல் கடத்துதலின் தொடர்புடைய இதழ்கள் 

ஜர்னல் ஆஃப் செல் சிக்னலிங், செல் & டெவலப்மென்ட் பயாலஜி ஜர்னல், செல் பயாலஜி: ரிசர்ச் & தெரபி ஜர்னல், செல் சயின்ஸ் & தெரபி ஜர்னல், செல்லுலார் & மாலிகுலர் பேத்தாலஜி ஜர்னல், தற்போதைய சிக்னல் டிரான்ஸ்டக்ஷன் தெரபி, ரிசப்டர்கள் மற்றும் சிக்னல் டிரான்ஸ்டக்ஷன், ஜர்னல் ஆஃப் சிக்னல் டிரான்ஸ்டக்ஷன் , சிக்னல் கடத்தல் நுண்ணறிவு.

Top