செல் சிக்னலிங் ஜர்னல்

செல் சிக்னலிங் ஜர்னல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2576-1471

செல்லுலார் தொடர்பு

செல்லுலார் தொடர்பு என்பது உயிரணுக்களுக்கு இடையிலான தொடர்பு. சிக்னல்களை அனுப்புதல் மற்றும் பெறுதல் மூலம் செல் தொடர்பு செய்யப்படுகிறது. சிக்னல்களை எந்த மூலத்திலிருந்தும் திரும்பப் பெறலாம், இது ஒரு பதிலைத் தொடங்குவதற்காக செல் சவ்வு முழுவதும் பரவுகிறது.

சில சமயங்களில் சிக்னல்கள் சவ்வு முழுவதும் அனுப்பப்படலாம், சில சமயங்களில் செல் மேற்பரப்புக்கு வெளியே இருக்கும் ஏற்பி புரதங்கள் தேவைப்படும்.

செல்லுலார் தொடர்பு தொடர்பான இதழ்கள் 

ஜர்னல் ஆஃப் செல் சிக்னலிங், செல்லுலார் & மாலிகுலர் பேத்தாலஜி ஜர்னல், செல் & டெவலப்மென்டல் பயாலஜி ஜர்னல், இன்சைட்ஸ் இன் செல் சயின்ஸ் ஜர்னல், செல் பயாலஜி: ரிசர்ச் & தெரபி ஜர்னல், ஜர்னல் ஆஃப் செல் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் சிக்னலிங், செல் கம்யூனிகேஷன் & சிக்னலிங், செல் கம்யூனிகேஷன் மற்றும் செல் தொடர்பு , தற்போதைய சிக்னல் கடத்தல் சிகிச்சை.

Top