மருத்துவ மற்றும் பரிசோதனை கண் மருத்துவ இதழ்

மருத்துவ மற்றும் பரிசோதனை கண் மருத்துவ இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2155-9570

கண் புற்றுநோயியல்

கண் புற்றுநோயியல் என்பது கண் கட்டிகள், கண் மெலனோமாக்கள், கண் இமை புற்றுநோய்கள் போன்றவற்றைக் கையாளும் புற்றுநோயின் கிளை ஆகும். கண் புற்றுநோயியல் என்பது கண்ணின் எந்தப் பகுதியிலும் புற்றுநோய் வளர்ச்சியைக் குறிக்கிறது. கண் புற்றுநோயியல் நோயாளியின் கட்டியை அகற்றுதல், பார்வை மேம்பாடு ஆகியவற்றுக்கான தேவையை கணிசமாகக் கையாளுகிறது. கண் கட்டிகளுக்கு சிகிச்சையளிப்பது என்பது கண் மருத்துவர்கள், கண் புற்றுநோயியல் நிபுணர்கள் மற்றும் துணைப் பணியாளர்கள் மற்றும் செவிலியர்களைக் கொண்ட பல்துறைக் குழுவை உள்ளடக்கிய பல சிறப்பு முயற்சியாகும்.

கண் புற்றுநோயியல் என்பது ரெட்டினோபிளாஸ்டோமாவை உள்ளடக்கிய ஒரு ஆய்வுப் பகுதியாகும், இது பொதுவான கண் கட்டிகளில் ஒன்றாகும். கீமோதெரபி, லேசர் ஃபோட்டோகோகுலேஷன், ப்ராச்சிதெரபி, டிரான்ஸ்புபில்லரி தெர்மோ தெரபி போன்ற பல்வேறு சிகிச்சை முறைகள் கண் புற்றுநோயின் கீழ் வருகின்றன.

கண் புற்றுநோயியல் என்பது கண் மருத்துவ ஆராய்ச்சியின் முக்கிய கிளைகளில் ஒன்றாகும், மேலும் இது கண் புற்றுநோய் மேலாண்மைக்கான பல்வேறு முறைகளை உள்ளடக்கியது.

 கண் ஆன்காலஜி தொடர்பான இதழ்கள்

மருத்துவ மற்றும் பரிசோதனை கண் மருத்துவம் , கண் நோய்க்குறியியல் சர்வதேச இதழ், ஆப்டோமெட்ரி: திறந்த அணுகல், கிளௌகோமா: திறந்த அணுகல், கண் புற்றுநோயியல் மற்றும் நோயியல், கண் புற்றுநோயியல் இதழ்கள், கண் நோய்க்குறியியல் மற்றும் கண் மருத்துவம் பற்றிய சர்வதேச இதழ்

Top