மருத்துவ மற்றும் பரிசோதனை கண் மருத்துவ இதழ்

மருத்துவ மற்றும் பரிசோதனை கண் மருத்துவ இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2155-9570

சக மதிப்பாய்வு செயல்முறை

ஜர்னல் ஆஃப் கிளினிக்கல் மற்றும் எக்ஸ்பெரிமென்டல் கண் மருத்துவம் ஒற்றை குருட்டு சக மதிப்பாய்வு முறையைப் பின்பற்றுகிறது. விமர்சகர்கள் ஆசிரியர்களின் அடையாளத்தை அறிந்திருக்கிறார்கள், மேலும் விமர்சகர்களின் அடையாளத்தை ஆசிரியர்களும் அறிந்திருக்க மாட்டார்கள். அசல் ஆராய்ச்சி கட்டுரைகள், மதிப்புரைகள் மற்றும் குறுகிய தகவல்தொடர்புகள் வடிவில் அனைத்து வகையான ஆராய்ச்சி தகவல்தொடர்புகளையும் பத்திரிகை வரவேற்கிறது.

Top