மருத்துவ மற்றும் பரிசோதனை கண் மருத்துவ இதழ்

மருத்துவ மற்றும் பரிசோதனை கண் மருத்துவ இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2155-9570

கிட்டப்பார்வை

கிட்டப்பார்வை என்பது கண்ணின் ஒரு நிலை, இதில் வரும் ஒளியானது விழித்திரையில் நேரடியாக கவனம் செலுத்தாது, தொலைவில் உள்ள ஒரு பொருளை ஒருமுறை பார்க்கும் போது பார்க்கும் பிம்பத்தை ஃபோகஸ் செய்யாமல் இருக்கும், ஆனால் ஒரு முறை நெருக்கமாகப் பார்க்கும்போது கவனம் செலுத்துகிறது. பொருள்.

கிட்டப்பார்வை என்றும் அறியப்படும் கிட்டப்பார்வை கண் சோர்வின் விளைவாக ஏற்படும் முக்கிய ஒளிவிலகல் கண் கோளாறுகளில் ஒன்றாக கருதப்படுகிறது. இந்த நோயின் முக்கிய அறிகுறிகளில் கண் பார்வை, தலைவலி மற்றும் கண் சோர்வு ஆகியவை அடங்கும்.

மயோபியா தொடர்பான பத்திரிகைகள்

மருத்துவ மற்றும் பரிசோதனை கண் மருத்துவம், கண் நோயியல் சர்வதேச இதழ், ஆப்டோமெட்ரி: திறந்த அணுகல், கிளௌகோமா: திறந்த அணுகல், பார்வை ஆராய்ச்சி, கண் அறுவை சிகிச்சை, லேசர்கள் மற்றும் இமேஜிங், மருத்துவ கண் மருத்துவம், மருத்துவ மற்றும் பரிசோதனை கண் மருத்துவம்

Top