ஜர்னல் ஆஃப் கேன்சர் ரிசர்ச் அண்ட் இம்யூனோ-ஆன்காலஜி

ஜர்னல் ஆஃப் கேன்சர் ரிசர்ச் அண்ட் இம்யூனோ-ஆன்காலஜி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2684-1266

மெட்டாஸ்டாஸிஸ்

மெட்டாஸ்டாசிஸ் என்பது ஒரு வகை புற்றுநோயாகும், இது முதலில் தொடங்கிய இடத்திலிருந்து உடலில் மற்றொரு இடத்திற்கு பரவுகிறது. மெட்டாஸ்டேடிக் புற்றுநோய் செல்களால் உருவாகும் கட்டியானது மெட்டாஸ்டேடிக் கட்டி அல்லது மெட்டாஸ்டாஸிஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது. புற்றுநோய் செல்கள் உடலின் மற்ற பகுதிகளுக்கு பரவும் செயல்முறை மெட்டாஸ்டாஸிஸ் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

மெட்டாஸ்டேடிக் புற்றுநோய் ஆராய்ச்சி தொடர்பான இதழ்கள்

, நேச்சர் ரிவியூஸ் கேன்சர், தேசிய புற்றுநோய் நிறுவனத்தின் இதழ், மருத்துவ புற்றுநோய் ஆராய்ச்சி, புற்றுநோய் செல், புற்றுநோய், புற்றுநோய்க்கான சர்வதேச இதழ்

Top