ஜர்னல் ஆஃப் கேன்சர் ரிசர்ச் அண்ட் இம்யூனோ-ஆன்காலஜி

ஜர்னல் ஆஃப் கேன்சர் ரிசர்ச் அண்ட் இம்யூனோ-ஆன்காலஜி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2684-1266

கீமோதெரபிகள்

கீமோதெரபி என்பது ஒரு வகை புற்றுநோய் சிகிச்சையாகும், இது இரசாயனப் பொருட்களைப் பயன்படுத்துகிறது, குறிப்பாக ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட புற்றுநோய் எதிர்ப்பு மருந்துகள் தரப்படுத்தப்பட்ட கீமோதெரபி விதிமுறைகளின் ஒரு பகுதியாக வழங்கப்படுகிறது. கீமோதெரபி ஒரு குணப்படுத்தும் நோக்கத்துடன் கொடுக்கப்படலாம், அல்லது அது ஆயுளை நீட்டிக்க அல்லது அறிகுறிகளைக் குறைப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டிருக்கலாம்.

கீமோதெரபிகளின் தொடர்புடைய இதழ்கள்

கீமோதெரபி: திறந்த அணுகல், நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பு முகவர்கள் மற்றும் கீமோதெரபி, புற்றுநோய் கீமோதெரபி மற்றும் மருந்தியல், கீமோதெரபி, கீமோதெரபி ஜர்னல், கீமோதெரபியின் ஜப்பானிய ஜர்னல், நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகள் மற்றும் கீமோதெரபி

Top