ஜர்னல் ஆஃப் கேன்சர் ரிசர்ச் அண்ட் இம்யூனோ-ஆன்காலஜி

ஜர்னல் ஆஃப் கேன்சர் ரிசர்ச் அண்ட் இம்யூனோ-ஆன்காலஜி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2684-1266

புற்றுநோய் நோய்த்தடுப்பு

கேன்சர் இம்யூனாலஜி என்பது கட்டி இம்யூனாலஜி என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இது நோயெதிர்ப்பு மண்டலம் மற்றும் புற்றுநோய் செல்கள் இடையேயான தொடர்புகளை ஆய்வு செய்யும் நோயெதிர்ப்பு அறிவியலின் ஒரு கிளை ஆகும். இது ஒரு வளர்ந்து வரும் ஆராய்ச்சித் துறையாகும், இது நோயின் முன்னேற்றத்திற்கு சிகிச்சையளிப்பதற்கும் தாமதப்படுத்துவதற்கும் புதுமையான புற்றுநோய் நோயெதிர்ப்பு சிகிச்சைகளை கண்டுபிடிப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

கேன்சர் இம்யூனாலஜி தொடர்பான இதழ்கள்

புற்றுநோய் அறிவியல், மரபணுக்கள் குரோமோசோம்கள் மற்றும் புற்றுநோய், புற்றுநோய் நோய்த்தடுப்பு மற்றும் நோயெதிர்ப்பு சிகிச்சை, புற்றுநோய் மரபணு சிகிச்சை, மூலக்கூறு புற்றுநோய், புற்றுநோய் மரபியல் மற்றும் சைட்டோஜெனெடிக்ஸ்

Top