தொற்று நோய்கள் & தடுப்பு மருத்துவத்தின் இதழ்

தொற்று நோய்கள் & தடுப்பு மருத்துவத்தின் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-8731

கனமைசின்

இது பாக்டீரியாவிலிருந்து தனிமைப்படுத்தப்பட்டதிலிருந்து பெறப்படுகிறது. இது ஒரு அமினோகிளைகோசைட் பாக்டீரிசைடு ஆண்டிபயாடிக் ஆகும். பாக்டீரியா உயிர்வாழ தேவையான புரதங்களின் உற்பத்தியை நிறுத்துவதன் மூலம் பாக்டீரியாவைக் கொல்லும். E. coli, Proteus இனங்கள் (இன்டோல்-பாசிட்டிவ் மற்றும் இண்டோல்-நெகட்டிவ் இரண்டும்), என்டோரோபாக்டர் ஏரோஜின்கள், க்ளெப்சில்லா நிமோனியா, செர்ரேஷியா மார்செசென்ஸ், அசினெட்டோபாக்டர் ஆகியவை நோய்க்கிருமிகளாக இருக்கும் நோய்த்தொற்றுகளுக்கான சிகிச்சையில் கனமைசின் ஆரம்ப சிகிச்சையாகக் கருதப்படலாம்.

கனமைசின் தொடர்புடைய இதழ்கள்

நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகள் மற்றும் ஆன்டிபாடிகளில் முன்னேற்றங்கள்: மருத்துவ இதழ்கள் மரபியல் மற்றும் மூலக்கூறு உயிரியல் இதழ்கள் சுகாதார பராமரிப்பு இதழ்கள் நோயெதிர்ப்பு மற்றும் நுண்ணுயிரியல் இதழ்கள் மருத்துவ இதழ்கள் மருத்துவ இதழ்கள், நோயெதிர்ப்பு நுண்ணுயிரிகளில் நுண்ணுயிர் நோய் கண்டறிதல், நுண்ணுயிர் நுண்ணுயிரிகளில் நுண்ணுயிர் நோய் கண்டறிதல், நுண்ணுயிர் நோய் கண்டறிதல்

Top