தொற்று நோய்கள் & தடுப்பு மருத்துவத்தின் இதழ்

தொற்று நோய்கள் & தடுப்பு மருத்துவத்தின் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-8731

பண்டைய நோய்களுக்கான வீட்டு வைத்தியம்

வீட்டு வைத்தியம் என்பது சில மசாலாப் பொருட்கள், காய்கறிகள் அல்லது பிற பொதுவான பொருட்களைப் பயன்படுத்தும் நோய் அல்லது நோயைக் குணப்படுத்தும் சிகிச்சையாகும். வீட்டு வைத்தியம் குணப்படுத்தும் தன்மையால் நோய் அல்லது வியாதியை குணப்படுத்தும் அல்லது குணப்படுத்தும் மருத்துவ குணங்களைக் கொண்டுள்ளது: எளிமையானது, பக்கவிளைவுகள் இல்லாதது, இரசாயனங்கள் இல்லாதது, மலிவானது, மேலும் உங்களை நீங்களே குணப்படுத்திக் கொள்ளும் திறன்.

Top