தற்போதைய செயற்கை மற்றும் அமைப்புகள் உயிரியல்

தற்போதைய செயற்கை மற்றும் அமைப்புகள் உயிரியல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2332-0737

தொழில்துறை உயிரி தொழில்நுட்பம்

தொழில்துறை உயிரி தொழில்நுட்பம் இரசாயனம், சவர்க்காரம், காகிதம் மற்றும் கூழ் போன்ற தொழில்களில் உயிர் அடிப்படையிலான பொருட்களை உற்பத்தி செய்ய நொதிகள் மற்றும் நுண்ணுயிரிகளைப் பயன்படுத்துகிறது. புதிய பயனுள்ள பொருட்களின் உற்பத்திக்கு புதுப்பிக்கத்தக்க பொருட்களைப் பயன்படுத்துகிறது. இந்த புதுமையான அணுகுமுறைகள் பசுமை இல்ல வாயு உமிழ்வை குறைக்கின்றன .

வைட்பயோடெக்னாலஜி நமது சுற்றுச்சூழலுக்கு மேலும் மேலும் சாத்தியமான தீர்வுகளை வழங்குகிறது. இது தொழில்துறை செயல்திறன் மற்றும் தயாரிப்பு மதிப்பை மேம்படுத்த உதவுகிறது.

இண்டஸ்ட்ரியல் பயோடெக்னாலஜி தொடர்பான இதழ்கள்

பயோடெக்னாலஜி & பயோ மெட்டீரியல்ஸ் ஜர்னல், பயோபிராசசிங் & பயோடெக்னிக்ஸ் ஜர்னல், ஜர்னல் ஆஃப் பைலோஜெனெடிக்ஸ் & எவல்யூஷனரி பயாலஜி, கெமிக்கல் சயின்சஸ் ஜர்னல், ஜர்னல் ஆஃப் அட்வான்ஸ்டு கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங், இண்டஸ்ட்ரியல் பயோடெக்னாலஜி, அனிமல் பயோடெக்னாலஜி, ஆபிரிக்கன் ஜர்னல் ஆஃப் பயோடெக்னாலஜி, பயோடெக்னாலஜி மற்றும் உயிரி தொழில்நுட்பம் - பகுதி A என்சைம் இன்ஜினியரிங் மற்றும் பயோடெக்னாலஜி, அப்ளைடு பயோ கெமிஸ்ட்ரி மற்றும் பயோடெக்னாலஜி - பகுதி B மூலக்கூறு உயிரி தொழில்நுட்பம்

Top