மருத்துவ கண்டறியும் முறைகளின் இதழ்

மருத்துவ கண்டறியும் முறைகளின் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2168-9784

ஹீமோடையாலிசிஸ்

ஹீமோடையாலிசிஸ் உங்கள் உடலுக்கு வெளியே உள்ள கழிவுகள் மற்றும் அதிகப்படியான திரவத்தை நீக்குகிறது. டயாலிசிஸ் மையத்தில் ஹீமோடையாலிசிஸ் சிகிச்சையின் போது, ​​உங்கள் உடலில் இருந்து ரத்தம் அகற்றப்பட்டு, டயாலிசர் மூலம் இயந்திரம் மூலம் பம்ப் செய்யப்படுகிறது. டயாலிசர் என்பது உங்கள் இரத்தத்தைச் சுத்தப்படுத்தும் அரை ஊடுருவக்கூடிய சவ்வு ஆகும்.

கரையக்கூடிய பொருட்கள் மற்றும் நீரிலிருந்து இரத்தத்திலிருந்து ஒரு அரை ஊடுருவக்கூடிய சவ்வு மூலம் பரவுவதன் மூலம் அல்லது கரையக்கூடிய பொருட்களிலிருந்து செல்லுலார் தனிமங்கள் மற்றும் கொலாய்டுகளைப் பிரிப்பதன் மூலம் மென்படலத்தில் உள்ள துளை அளவு மற்றும் பரவல் விகிதங்கள் மூலம் அடையப்படுகிறது. இரத்தம் பரவுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது, இது ஹீமோடையாலிசிஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

ஹீமோடையாலிசிஸ் தொடர்பான இதழ்கள்

ஹீமோடையாலிசிஸ் இன்டர்நேஷனல், நெப்ராலஜி டயாலிசிஸ் மாற்று அறுவை சிகிச்சை.

Top