மருந்து வளர்சிதை மாற்றம் மற்றும் நச்சுயியல் இதழ்

மருந்து வளர்சிதை மாற்றம் மற்றும் நச்சுயியல் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2157-7609

CYP2D6 மூலம் வளர்சிதைமாற்றம் செய்யப்பட்ட மருந்துகள்

CYP2D6 மரபணு சைட்டோக்ரோம் P450 2D6 என்ற நொதிக்காக மனிதர்களில் குறியிடப்பட்டது. இது கல்லீரலிலும் CNS பகுதிகளிலும் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. O-demethylation என குறிப்பிடப்படும் ஒரு செயல்பாட்டில், மருத்துவ ரீதியாகப் பயன்படுத்தப்படும் மருந்துகளில் தோராயமாக 25% வளர்சிதை மாற்றம் மற்றும் நீக்குதலுக்கு இது பொறுப்பாகும். இந்த நொதி ஹைட்ராக்சிட்ரிப்டமைன்கள் மற்றும் நியூரோஸ்டீராய்டுகள் போன்ற பல உட்பொருளான பொருட்களையும் வளர்சிதைமாற்றம் செய்கிறது.

CYP2D6

ஜர்னல் ஆஃப் மெட்டபாலிக் சிண்ட்ரோம், ஜர்னல் ஆஃப் ட்ரக் மெட்டபாலிசம் & டாக்ஸிகாலஜி, ஜர்னல் ஆஃப் பார்மகோவிஜிலன்ஸ், இன்டர்னல் மெடிசின் மற்றும் பப்ளிக் ஹெல்த், தி பார்மகோஜெனோமிக்ஸ் ஜர்னல் ஆஃப் இன்டர்நேஷனல் ஜர்னல் ஆஃப் கோலாபரேட்டிவ் ரிசர்ச், தி பார்மகோஜெனோமிக்ஸ் ஜர்னல் ஆஃப் மெட்டபாலிஸ் சிண்ட்ரோம் , ஜர்னல் ஆஃப் மெடிசின், தி ஆன்காலஜிஸ்ட், ஜர்னல் ஆஃப் மாலிகுலர் பயாலஜி, பிரிட்டிஷ் ஜர்னல் ஆஃப் கிளினிக்கல் ஃபார்மகாலஜி, ஐரோப்பிய ஜர்னல் ஆஃப் கிளினிக்கல் பார்மகாலஜி, இன்டர்நேஷனல் ஜர்னல் ஆஃப் ஃபார்மா அண்ட் பயோ சயின்ஸ், ஜர்னல் ஆஃப் ஃபாரன்சிக் அண்ட் லீகல் மெடிசின்.

Top