ஜர்னல் ஆஃப் கிளினிக்கல் அண்ட் செல்லுலார் இம்யூனாலஜி

ஜர்னல் ஆஃப் கிளினிக்கல் அண்ட் செல்லுலார் இம்யூனாலஜி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2155-9899

நோய் கண்டறிதல் நோய்த்தடுப்பு

நோயெதிர்ப்பு கண்டறிதல் என்பது நோயைக் கண்டறிவதற்காக ஆன்டிஜென்-ஆன்டிபாடி எதிர்வினையை நம்பியிருக்கும் ஒரு கண்டறியும் முறையாகும். நோய்த்தடுப்பு முறைகள் தொற்று நோய்கள் மற்றும் நோயெதிர்ப்பு-மத்தியஸ்த நோய்களுக்கான சிகிச்சை மற்றும் தடுப்புக்கான கருவிகளாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அவை அதிக விவரக்குறிப்பு மற்றும் உணர்திறன் கொண்டவை, இவை அனைத்தும் ஆன்டிபாடி கண்டறிதலின் மதிப்பைப் பொறுத்தது.

நோயறிதல் நோயெதிர்ப்பு தொடர்பான பத்திரிகைகள்

ஜர்னல் ஆஃப் கிளினிக்கல் & செல்லுலார் இம்யூனாலஜி, ஜர்னல் ஆஃப் அலர்ஜி & தெரபி, ஜர்னல் ஆஃப் எய்ட்ஸ் & கிளினிக்கல் ரிசர்ச், இம்யூனோம் ரிசர்ச், ஜர்னல் ஆஃப் அலர்ஜி & தெரபி, கிளினிக்கல் மற்றும் வாக்சின் இம்யூனாலஜி , நுண்ணுயிரியல் மற்றும் தொற்று நோய்கள், மருத்துவ மற்றும் பயன்பாட்டு நோயெதிர்ப்பு ஆய்வுகள்.

Top