ஜர்னல் ஆஃப் கிளினிக்கல் அண்ட் செல்லுலார் இம்யூனாலஜி

ஜர்னல் ஆஃப் கிளினிக்கல் அண்ட் செல்லுலார் இம்யூனாலஜி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2155-9899

கிளினிக்கல் இம்யூனாலஜி

கிளினிக்கல் இம்யூனாலஜி என்பது நோயெதிர்ப்பு மண்டலத்தின் கோளாறுகளால் ஏற்படும் நோய்களைப் பற்றிய ஆய்வுகளைக் கையாளும் நோயெதிர்ப்பு அறிவியலின் கிளை ஆகும். கிளினிக்கல் இம்யூனாலஜி நோயெதிர்ப்பு குறைபாடு மற்றும் தன்னுடல் எதிர்ப்பு சக்தி என இரண்டு வகைகளாகும். நோயெதிர்ப்பு குறைபாடு என்பது நோயெதிர்ப்பு மண்டலத்தால் போதுமான பதில் வழங்கப்படாத ஒரு வகை. ஆட்டோ இம்யூனிட்டியில், நோயெதிர்ப்பு அமைப்பு அதன் சொந்த உடலைத் தாக்குகிறது.

கிளினிக்கல் இம்யூனாலஜி தொடர்பான இதழ்கள்

ஜர்னல் ஆஃப் கிளினிக்கல் & செல்லுலார் இம்யூனாலஜி, ஜர்னல் ஆஃப் வாக்சின்கள் & தடுப்பூசி, ருமாட்டாலஜி: தற்போதைய ஆராய்ச்சி, இம்யூனோம் ரிசர்ச், ஜர்னல் ஆஃப் அலர்ஜி & தெரபி, ஜர்னல் ஆஃப் எய்ட்ஸ் & கிளினிக்கல் ரிசர்ச், அலர்ஜி: ஐரோப்பிய ஜர்னல் ஆஃப் அலர்ஜி மற்றும் கிளினிக்கல் இம்யூனாலஜி, மருத்துவ மற்றும் பரிசோதனை, மருத்துவ மற்றும் பரிசோதனை, இம்யூனாலஜி, அலர்ஜி மற்றும் கிளினிக்கல் இம்யூனாலஜியில் தற்போதைய கருத்து, இம்யூனாலஜியில் தற்போதைய கருத்து.

Top