ஜர்னல் ஆஃப் கிளினிக்கல் அண்ட் செல்லுலார் இம்யூனாலஜி

ஜர்னல் ஆஃப் கிளினிக்கல் அண்ட் செல்லுலார் இம்யூனாலஜி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2155-9899

தழுவல் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி

தகவமைப்பு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி என்பது நோயெதிர்ப்பு மண்டலத்தின் ஒரு முக்கிய பகுதியாகும். இது குறிப்பிட்ட ஆன்டிஜெனின் வெளிப்பாட்டைத் தொடர்ந்து பி- மற்றும் டி-லிம்போசைட்டுகளால் மத்தியஸ்தம் செய்யப்படும் ஒரு தொற்று நோய் முகவரிடமிருந்து பாதுகாப்பு, மற்றும் நோயெதிர்ப்பு நினைவகத்தால் வகைப்படுத்தப்படுகிறது.

தழுவல் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி தொடர்பான இதழ்கள்

ஜர்னல் ஆஃப் கிளினிக்கல் & செல்லுலார் இம்யூனாலஜி, இம்யூனோம் ரிசர்ச், ஜர்னல் ஆஃப் அலர்ஜி & தெரபி, ஜர்னல் ஆஃப் தடுப்பூசிகள் & தடுப்பூசி, வாத நோய்: தற்போதைய ஆராய்ச்சி, மரபணுக்கள் மற்றும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி, மூளை, நடத்தை, மற்றும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி, நோய் எதிர்ப்பு சக்தி மற்றும் முதுமை, ஆட்டோ இம்யூனிட்டி சிறப்பம்சங்கள், ஓபன் ஆட்டோ இம்யூனிட்டி.

Top