மருத்துவ குழந்தை மருத்துவம்: திறந்த அணுகல்

மருத்துவ குழந்தை மருத்துவம்: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2572-0775

மருத்துவ குழந்தை மருத்துவ பல் மருத்துவம்

குழந்தைகளுடன் தொடர்புடைய பல் மருத்துவ ஆய்வுகள் குறிப்பாக சிறுவயதிலேயே செய்யப்பட வேண்டும், குறிப்பாக பெரிடோன்டல் நோய்களைத் தடுப்பதற்கும் நல்ல வாய்வழி சுகாதாரத்தைப் பேணுவதற்கும். சிறுவயதிலிருந்தே துலக்குதல் மற்றும் ஃப்ளோசிங் போன்ற ஒரு நல்ல பழக்கத்தை பராமரிக்க இவை சிறப்பாக செய்யப்பட வேண்டும்.

குழந்தை பல் மருத்துவம் என்பது வயதுக்குட்பட்ட ஒரு சிறப்பு அம்சமாகும். முதன்மை மற்றும் விரிவான தடுப்பு மற்றும் சிகிச்சை. வாலிபப் பருவத்தில் உள்ள கைக்குழந்தைகள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கான வாய்வழி சுகாதாரப் பாதுகாப்பு, சிறப்பு சுகாதாரத் தேவைகள் உள்ளவர்கள் உட்பட

Top