மருத்துவ குழந்தை மருத்துவம்: திறந்த அணுகல்

மருத்துவ குழந்தை மருத்துவம்: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2572-0775

கிளினிக்கல் பீடியாட்ரிக்ஸ் கார்டியாலஜி

அமெரிக்காவிலும் உலகின் பிற பகுதிகளிலும் இந்த நாட்களில் பல இருதய நோய்கள் தொடர்ந்து பதிவாகி வருவதால், மருத்துவ குழந்தை மருத்துவ இருதயவியல் இப்போது அதிக ஆய்வுக்கு உட்பட்டுள்ளது, எனவே இந்த ஆய்வுப் பகுதி வலியுறுத்தப்பட வேண்டும்.

பிறவி இதயக் குறைபாடுகளைக் கண்டறிவதற்கும், எக்கோ கார்டியோகிராம்கள், இதய வடிகுழாய்கள் மற்றும் மின் இயற்பியல் ஆய்வுகள் போன்ற கண்டறியும் நடைமுறைகளைச் செய்வதற்கும், குழந்தைகள், குழந்தைகள் மற்றும் இளம்பருவத்தில் உள்ள இதய நோய்களின் தொடர்ச்சிகளை நிர்வகிப்பதற்கும் குழந்தை இருதயவியல் பொறுப்பாகும்.

Top