ஜர்னல் ஆஃப் ஓடான்டாலஜி

ஜர்னல் ஆஃப் ஓடான்டாலஜி
திறந்த அணுகல்

ஜர்னல் பற்றி

ஜர்னல் ஆஃப் ஓடான்டாலஜி என்பது ஒரு சக மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்ட இதழாகும், இது பல் சிதைவு, பீரியண்டோன்டிடிஸ், பல் பிளேக், பல் கால்குலஸ், டென்டின் ஹைபர்சென்சிட்டிவிட்டி, மாலோக்ளூஷன் போன்ற பற்களின் அமைப்பு மற்றும் நோய்களின் அறிவியல் ஆய்வுகளைக் கையாளும் ஆராய்ச்சியை வெளியிடுவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

ஒடோன்டாலஜி சிறந்த திறந்த அணுகல் இதழ்களில் ஒன்றாகும், இது இந்த துறையில் உள்ள அசல் கட்டுரைகள், ஆய்வுக் கட்டுரைகள், வழக்கு அறிக்கைகள், குறுகிய தகவல்தொடர்புகள் போன்றவற்றில் கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் தற்போதைய வளர்ச்சிகள் பற்றிய முழுமையான மற்றும் நம்பகமான தகவல்களை வெளியிடுவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

manuscripts@longdom.org  இல் உள்ள தலையங்க அலுவலகத்திற்கு மின்னஞ்சல் இணைப்பாக  உங்கள் கையெழுத்துப் பிரதியை  ஆன்லைன் சமர்ப்பிப்பு அமைப்பில் சமர்ப்பிக்கவும் 

ஜர்னல் ஹைலைட்ஸ்

தற்போதைய பிரச்சினையின் சிறப்பம்சங்கள்

Top