பயன்பாட்டு நுண்ணுயிரியல்: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2471-9315

ஜர்னல் பற்றி

பயன்பாட்டு நுண்ணுயிரியல்: திறந்த அணுகல் என்பது ஒரு அறிவார்ந்த திறந்த அணுகல் இதழாகும், இது மருத்துவ நுண்ணுயிரியல் பற்றிய ஆய்வு மற்றும் மனித நோயில் நுண்ணுயிரிகளின் பங்கு பற்றிய ஆய்வு, மருந்து நுண்ணுயிரியல் நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகள், நொதிகளின் உற்பத்தி தொடர்பான நுண்ணுயிரிகளின் ஆய்வு. , வைட்டமின்கள் மற்றும் தடுப்பூசிகள், தொழில்துறை நுண்ணுயிரியல் தொழில்துறை செயல்முறைகளில் பயன்படுத்த நுண்ணுயிரிகளின் சுரண்டல். தொழில்துறை நொதித்தல் மற்றும் கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு, நுண்ணுயிர் உயிரி தொழில்நுட்பம் ஆகியவை பயனுள்ள பொருட்களை உருவாக்க மரபணு மற்றும் மூலக்கூறு மட்டத்தில் நுண்ணுயிரிகளை கையாளுதல், உணவு நுண்ணுயிரியல் உணவு கெட்டுப்போகும் மற்றும் உணவு மூலம் பரவும் நோய்களை ஏற்படுத்தும் நுண்ணுயிரிகளின் ஆய்வு, விவசாய நுண்ணுயிரியல், விவசாய நுண்ணுயிரிகளின் ஆய்வு, தாவர நுண்ணுயிரியல் மற்றும் நோயியல், மண் நுண்ணுயிரியல்,

இந்த துறையில் வளர்ந்து வரும் நடைமுறைகள் மற்றும் அனுபவங்கள் அறிவைப் பரப்புவதற்கு ஒரு விமர்சன மற்றும் முழுமையான விவாதம் தேவை, இதனால் ஆராய்ச்சியாளர்கள் மற்றும் நுண்ணுயிரியலாளர்கள் தேவைப்படுபவர்களுக்கு நன்மைகளை வழங்குவதற்கு அவற்றை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். The Journal பயன்பாட்டு நுண்ணுயிரியல்: திறந்த அணுகல் ஆனது ஆய்வுக் கட்டுரைகள், ஆய்வுக் கட்டுரைகள், குறுகிய தகவல்தொடர்புகள், ஆசிரியர்களுக்கான கடிதம், வர்ணனைகள், வழக்கு அறிக்கைகள் போன்ற வடிவங்களில் உள்ள கட்டுரைகளை ஏற்றுக்கொள்கிறது. இந்த நுண்ணுயிரியல் இதழ் மதிப்புமிக்க தகவல்களை விநியோகிப்பதற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஒரு சக மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்ட திறந்த அணுகல் அறிவார்ந்த இதழாகும். சமூக நலனுக்காக.

பயன்பாட்டு நுண்ணுயிரியல்: சக மதிப்பாய்வு செயல்பாட்டில் தரத்திற்கான எடிட்டோரியல் கண்காணிப்பு முறையைத் திறந்த அணுகல் பின்பற்றுகிறது. எடிட்டோரியல் டிராக்கிங் என்பது ஆன்லைன் கையெழுத்துப் பிரதி சமர்ப்பிப்பு, மதிப்பாய்வு மற்றும் கண்காணிப்பு அமைப்புகளில் பெரும்பாலான சிறந்த திறந்த அணுகல் இதழ்களால் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

எழுத்தாளர்கள் கையெழுத்துப் பிரதிகளை ஆன்லைன் சமர்ப்பிப்பு அமைப்பில் சமர்ப்பிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்  அல்லது manuscripts@longdom.org  இல் உள்ள ஆசிரியர் அலுவலகத்திற்கு மின்னஞ்சல் இணைப்பாக அனுப்பவும்.

ஜர்னல் ஹைலைட்ஸ்

தற்போதைய பிரச்சினையின் சிறப்பம்சங்கள்

Top