பணிச்சூழலியல் இதழ்

பணிச்சூழலியல் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2165-7556

பயனர் அனுபவ வடிவமைப்பு

பயனர் அனுபவ வடிவமைப்பு என்பது பயனருக்கும் தயாரிப்புக்கும் இடையிலான தொடர்புகளில் வழங்கப்படும் பயன்பாட்டினை, அணுகல் மற்றும் மகிழ்ச்சியை மேம்படுத்துவதன் மூலம் பயனர் திருப்தியை மேம்படுத்தும் செயல்முறையாகும்.பயனர் அனுபவ வடிவமைப்பு தொழில்சார் மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார விவகாரங்கள் தொடர்பான இதழ்கள், நோய்த்தடுப்பு பராமரிப்பு மற்றும் மருத்துவ இதழ், சமூக மருத்துவம் மற்றும் சுகாதாரக் கல்வி இதழ், பணிச்சூழலியல் இதழ், பயன்பாட்டு ஆய்வுகள் இதழ், மல்டிமீடியா மற்றும் பயனர் வடிவமைப்பு மற்றும் அனுபவத்தின் சர்வதேச இதழ், தி ஜர்னல் மொபைல் பயனர் அனுபவம், மென்பொருள் பொறியியல் சர்வதேச இதழ் மற்றும் அதன் பயன்பாடுகள்.

Top