மருத்துவ வேதியியல் மற்றும் ஆய்வக மருத்துவ இதழ்

மருத்துவ வேதியியல் மற்றும் ஆய்வக மருத்துவ இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஆய்வக மருத்துவத்தில் தரம் மற்றும் பாதுகாப்பு

ஆய்வக மருத்துவத்தின் தரமானது, மொத்த சோதனைச் செயல்பாட்டின் (TTP) ஒவ்வொரு அடியும் சரியாகச் செய்யப்படுகிறது என்பதற்கான உத்தரவாதமாக வரையறுக்கப்பட வேண்டும், இதனால் மதிப்புமிக்க முடிவெடுப்பது மற்றும் பயனுள்ள நோயாளி கவனிப்பு உறுதி செய்யப்படுகிறது. பல ஆய்வகங்கள் குறிப்பிடத்தக்க அபாயங்களைக் கொண்டிருக்கின்றன, மேலும் ஆய்வக விபத்துகளைத் தடுப்பதற்கு மிகுந்த கவனிப்பு மற்றும் நிலையான விழிப்புணர்வு தேவைப்படுகிறது. ஆபத்து காரணிகளின் எடுத்துக்காட்டுகளில் நச்சு வாயு கசிவு அடங்கும்.

ஆய்வக மருத்துவத்தில் தரம் மற்றும் பாதுகாப்பு தொடர்பான இதழ்கள்

ஆராய்ச்சி மற்றும் விமர்சனங்கள்: ஜர்னல் ஆஃப் ஃபார்மாசூட்டிகல் க்வாலிட்டி அஷ்யூரன்ஸ், டெவலப்பிங் டிரக்ஸ், ஃபார்மாசூட்டிக்ஸ் & மருந்து டெலிவரி ரிசர்ச், கிளினிக்கல் மருந்து விசாரணை.

Top