பெண்ணோயியல் & மகப்பேறியல்

பெண்ணோயியல் & மகப்பேறியல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0932

கருப்பை நீக்கம்

இது கருப்பையை அறுவை சிகிச்சை மூலம் அகற்றுவதாகும். மொத்த கருப்பை நீக்கத்தில், கருப்பை மற்றும் கருப்பை வாய் அகற்றப்படும். சில சந்தர்ப்பங்களில், கருப்பை குழாய்கள் மற்றும் கருப்பைகள் கருப்பையுடன் அகற்றப்படுகின்றன. மொத்த கருப்பை நீக்க அறுவை சிகிச்சையில், கருப்பை மட்டுமே அகற்றப்படும். தீவிர கருப்பை நீக்கத்தில், கருப்பை, கருப்பை வாய், கருப்பைகள், கருமுட்டைகள், நிணநீர் முனைகள் மற்றும் நிணநீர் சேனல்கள் அகற்றப்படுகின்றன. செய்யப்படும் கருப்பை நீக்கத்தின் வகை செயல்முறைக்கான காரணத்தைப் பொறுத்தது. எல்லா சந்தர்ப்பங்களிலும், மாதவிடாய் நின்றுவிடும் மற்றும் ஒரு பெண் குழந்தைகளைத் தாங்கும் திறனை இழக்கிறாள்.

கருப்பை நீக்கம் பெண்ணோயியல் மற்றும் மகப்பேறியல் தொடர்பான இதழ்கள்

, கருத்தரித்தல் இதழ்: இன் விட்ரோ - IVF-உலகளாவிய, இனப்பெருக்க மருத்துவம், மரபியல் & ஸ்டெம் செல் உயிரியல், கர்ப்பம் மற்றும் குழந்தை ஆரோக்கியம், இனப்பெருக்க அமைப்பு மற்றும் பாலியல் சீர்குலைவுகள், பெண்களின் ஆரோக்கியம் பற்றிய இதழ்கள். : இன் விட்ரோ, பெண்ணோயியல் எண்டோஸ்கோபி மற்றும் அறுவை சிகிச்சை இதழ், கீழ் பிறப்புறுப்பு பாதை நோய் இதழ், மிட்-லைஃப் ஹெல்த், ஜர்னல் ஆஃப் மினிமலி இன்வேசிவ் கன்னிகாலஜி, ஜர்னல் ஆஃப் ஓவேரியன் ரிசர்ச், ஜர்னல் ஆஃப் சைக்கோசோமாடிக் மகப்பேறியல் மற்றும் மகளிர் மருத்துவ சங்கம் .

Top