ஜர்னல் ஆஃப் க்ளைகோமிக்ஸ் & லிபிடோமிக்ஸ்

ஜர்னல் ஆஃப் க்ளைகோமிக்ஸ் & லிபிடோமிக்ஸ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2153-0637

கிளைக்கான்கள்

கிளைக்கான்கள் என்பது கிளைகோசிடிகல் முறையில் இணைக்கப்பட்ட அதிக எண்ணிக்கையிலான மோனோசாக்கரைடுகளைக் கொண்ட சேர்மங்களாகும். அவை கிளைகோபுரோட்டின்கள் மற்றும் புரோட்டியோகிளைகான்கள் போன்ற புரதங்களுடன் இணைந்திருப்பதைக் காணலாம்.

கிளைக்கான்களின் தொடர்புடைய இதழ்கள்

ஜர்னல் ஆஃப் க்ளைகோபயாலஜி, ஜர்னல் ஆஃப் புரோட்டியோமிக்ஸ் அண்ட் பயோஇன்ஃபர்மேடிக்ஸ், ப்ளட் ஜர்னல், ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஜர்னல், ஜர்னல்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபெக்டிடஸ் டிசீசஸ், ஜர்னல் ஆஃப் பிளாண்ட் கிளைகோபயாலஜி மற்றும் ஜர்னல் ஆஃப் ஜெனரல் வைராலஜி

Top