இன்டர்நேஷனல் ஜர்னல் ஆஃப் ஸ்கூல் அண்ட் காக்னிட்டிவ் சைக்காலஜி

இன்டர்நேஷனல் ஜர்னல் ஆஃப் ஸ்கூல் அண்ட் காக்னிட்டிவ் சைக்காலஜி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2469-9837

குழந்தை வளர்ச்சி

குழந்தை வளர்ச்சி என்பது மனிதர்களில் பிறப்பு மற்றும் இளமைப் பருவத்தின் முடிவுகளுக்கு இடையில் ஏற்படும் உயிரியல், உளவியல் மற்றும் உணர்ச்சிகரமான மாற்றங்களைக் குறிக்கிறது, தனிநபர் சார்ந்து இருந்து சுயாட்சியை அதிகரிக்கும்.

இந்த வளர்ச்சி மாற்றங்கள் மரபியல் காரணிகள் மற்றும் மகப்பேறுக்கு முற்பட்ட வாழ்க்கையின் போது ஏற்படும் நிகழ்வுகளால் வலுவாக பாதிக்கப்படலாம் என்பதால், மரபியல் மற்றும் மகப்பேறுக்கு முற்பட்ட வளர்ச்சி ஆகியவை பொதுவாக குழந்தை வளர்ச்சியின் ஆய்வின் ஒரு பகுதியாக சேர்க்கப்படுகின்றன. தொடர்புடைய சொற்களில் வளர்ச்சி உளவியல், வாழ்நாள் முழுவதும் வளர்ச்சியைக் குறிப்பிடுவது மற்றும் குழந்தை மருத்துவம், குழந்தைகளின் பராமரிப்பு தொடர்பான மருத்துவக் கிளை ஆகியவை அடங்கும். வளர்ச்சி மாற்றம் என்பது முதிர்வு எனப்படும் மரபியல்-கட்டுப்படுத்தப்பட்ட செயல்முறைகளின் விளைவாக அல்லது சுற்றுச்சூழல் காரணிகள் மற்றும் கற்றலின் விளைவாக ஏற்படலாம், ஆனால் பொதுவாக இவை இரண்டிற்கும் இடையேயான தொடர்புகளை உள்ளடக்கியது.

குழந்தை வளர்ச்சி தொடர்பான இதழ்கள்

சர்வதேச பள்ளி மற்றும் அறிவாற்றல் உளவியல், மருத்துவ மற்றும் பரிசோதனை உளவியல், பயன்பாட்டு மற்றும் மறுவாழ்வு உளவியல்: திறந்த அணுகல், குடும்ப மருத்துவத்தில் மனநலம், குழந்தை வளர்ச்சி மற்றும் நடத்தையில் முன்னேற்றம், குழந்தை வளர்ச்சி, குழந்தை வளர்ச்சிக் கண்ணோட்டங்கள், ஆரம்பக் குழந்தை வளர்ச்சி மற்றும் குழந்தை, குழந்தை, குழந்தை வளர்ச்சி, குழந்தை வளர்ச்சிக்கான ஆராய்ச்சிக்கான சங்கத்தின் மோனோகிராஃப்கள்.

Top