ஜர்னல் ஆஃப் வுமன்ஸ் ஹெல்த் கேர்

ஜர்னல் ஆஃப் வுமன்ஸ் ஹெல்த் கேர்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-0420

மார்பக புற்றுநோய்

மார்பக புற்றுநோய் என்பது மார்பக திசுக்களில் இருந்து உருவாகும் புற்றுநோயாகும். மார்பக புற்றுநோயின் அறிகுறிகளில் மார்பகத்தில் ஒரு கட்டி, மார்பக வடிவத்தில் மாற்றம், தோலின் மங்கல், முலைக்காம்பிலிருந்து திரவம் அல்லது தோலின் சிவப்பு செதில் இணைப்பு ஆகியவை அடங்கும். நோயின் தொலைதூரப் பரவல் உள்ளவர்களுக்கு, எலும்பு வலி, வீங்கிய நிணநீர் முனைகள், மூச்சுத் திணறல் அல்லது தோல் மஞ்சள் நிறமாக இருக்கலாம்.

மார்பக புற்றுநோய் தொடர்பான இதழ்கள்
பெண்களின் ஆரோக்கிய பராமரிப்பு, மார்பக புற்றுநோய்: தற்போதைய ஆராய்ச்சி, மார்பக புற்றுநோய் ஆராய்ச்சி, புற்றுநோய்க்கான ஐரோப்பிய இதழ், மார்பக புற்றுநோய் ஆராய்ச்சி மற்றும் சிகிச்சை, மார்பக சுரப்பி உயிரியல் மற்றும் நியோபிளாசியாவின் இதழ், நாளமில்லா தொடர்பான புற்றுநோய், புற்றுநோய்க்கான சர்வதேச இதழ், புற்றுநோயியல் நிபுணர், கார்சினோஜெனிசிஸ்

Top