ஜர்னல் ஆஃப் ஆல்கஹாலிசம் & போதைப்பொருள் சார்பு

ஜர்னல் ஆஃப் ஆல்கஹாலிசம் & போதைப்பொருள் சார்பு
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-6488

குடிப்பழக்கம் மற்றும் மரபியல்

ஆல்கஹாலின் நீண்டகால பயன்பாடு மூளையின் வேதியியலில், குறிப்பாக GABAergic அமைப்பில் ஏற்ற இறக்கங்களுக்கு வழிவகுக்கிறது. மரபணு வெளிப்பாட்டின் மாற்றங்கள் மற்றும் GABAA ஏற்பிகளின் கீழ்-ஒழுங்குமுறை போன்ற பல்வேறு மாறுபாடுகள் ஏற்படுகின்றன. கடுமையான ஆல்கஹால் திரும்பப் பெறும்போது, ​​GABAA ஏற்பிகளைக் கொண்ட alpha4 ஐ அதிகப்படுத்துதல் மற்றும் GABAA ஏற்பிகளைக் கொண்ட alpha1 மற்றும் alpha3 ஆகியவற்றைக் குறைத்தல் போன்ற மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன. ஆல்கஹால் திரும்பப் பெறும்போது ஏற்படும் நரம்பியல் வேதியியல் மாற்றங்கள் கடுமையான நச்சுத்தன்மைக்கு பயன்படுத்தப்படும் மருந்துகளால் குறைக்கப்படலாம்.

மதுப்பழக்கம் மற்றும் மரபியல் தொடர்பான இதழ்கள்

போதைப்பொருள் மற்றும் ஆல்கஹால் சார்ந்திருத்தல், மதுப்பழக்கம் இதழ், தூக்கக் கோளாறுகள் மற்றும் சிகிச்சை, ஆல்கஹால் கல்லீரல் நோய் முதுகலை மருத்துவ இதழ், அடிமையாதல் ஆராய்ச்சி மற்றும் சிகிச்சை, ஹெபடாலஜி, மனச்சோர்வு மற்றும் பதட்டம், ஆல்கஹால் கல்லீரல் நோய், இரைப்பை குடல் நோய் மற்றும் ஹெபடாலஜியின் ஐரோப்பிய இதழ், சீல்டு மற்றும் ஹெபடாலஜி அனஸ்தீசியாவில் தொடர் கல்வி

Top