ஜர்னல் ஆஃப் ஆல்கஹாலிசம் & போதைப்பொருள் சார்பு

ஜர்னல் ஆஃப் ஆல்கஹாலிசம் & போதைப்பொருள் சார்பு
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-6488

மது அருந்துதல்

ஆல்கஹால் துஷ்பிரயோகம் என்பது ஒரு முன்னாள் மனநல நோயறிதல் ஆகும், இதில் எதிர்மறையான விளைவுகள் இருந்தபோதிலும் எத்தனால் அடிக்கடி தீங்கு விளைவிக்கும் பயன்பாடு உள்ளது. 2013 ஆம் ஆண்டில், இது ஆல்கஹால் சார்புடன் சேர்ந்து மது அருந்துதல் கோளாறு (ஆல்கஹாலிசம்) என மறுவகைப்படுத்தப்பட்டது.

ஆல்கஹால் துஷ்பிரயோகம் தொடர்பான பத்திரிகைகள்

மதுப்பழக்கம் மற்றும் பொருள் துஷ்பிரயோகம், மதுப்பழக்க இதழ்கள், அடிமையாதல், அடிமையாதல் உயிரியல், அடிமையாக்கும் நடத்தைகள், போதைப்பொருள் துஷ்பிரயோகம் மற்றும் மறுவாழ்வு, பொது மனநல மருத்துவம், அமெரிக்கன் ஜர்னல் ஆன் அடிமையாதல்

Top