மருந்தியல் பகுப்பாய்வு வேதியியல்: திறந்த அணுகல்

மருந்தியல் பகுப்பாய்வு வேதியியல்: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2471-2698

சிறப்பு வெளியீடு வழிகாட்டுதல்கள்

சிறப்பு வெளியீடு வழிகாட்டுதல்கள் (வேதியியல்)

லாங்டம் ஜர்னல்கள் பலதரப்பட்ட பத்திரிக்கைகள் ஆகும், அவை வேதியியலில் புதிய கண்டுபிடிப்புகள் பற்றிய சமீபத்திய தகவல்களை வழங்கும் ஆராய்ச்சி தலைப்புகளை கையாளுகின்றன. லாண்டம் பப்ளிஷிங் எஸ்.எல், வேதியியல் தொடர்பான அனைத்து துறைகளிலும் தற்போதைய ஆராய்ச்சிக்கு அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த குறிப்பிட்ட தலைப்புகளை குறிவைத்து சிறப்பு சிக்கல்களை உருவாக்குவதற்கான முன்மொழிவுகளை நாடுகிறது. லாங்டம் வேதியியல் இதழ்களின் வரம்பிற்குள் வரும் வளர்ந்து வரும் சிக்கல்களைத் தீர்ப்பதையே சிறப்புப் பிரச்சினைகளுக்கான தீம் நோக்கமாகக் கொண்டிருக்க வேண்டும்.

முன்மொழிவு தயாரிப்பு

சிறப்பு இதழ்கள் மாதந்தோறும் வெளியிடப்படும் மற்றும் அதற்கேற்ப முன்மொழிவுகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். அனைத்து முன்மொழிவுகளிலும் பின்வரும் தகவல்கள் இருக்க வேண்டும்:

முன்மொழியப்பட்ட சிறப்பு இதழின் தலைப்பு
• நோக்கம் மற்றும் தற்போதைய பொருத்தம்
• உள்ளடக்கப்பட வேண்டிய தலைப்புகளின் பட்டியல்
• சாத்தியமான பங்களிப்பாளர்களின் பட்டியல்
• விருந்தினர் ஆசிரியர்(கள்) மற்றும் விமர்சகர்கள்
• முகவரி, தொலைபேசி, மின்னஞ்சல் மற்றும் விருந்தினர் ஆசிரியர்கள் மற்றும் மதிப்பாய்வாளர்களின் தொலைநகல்
• தற்காலிக காலக்கெடு சமர்ப்பிப்பு மற்றும் மறுஆய்வு செயல்முறைக்கு (சமர்ப்பித்தல், மதிப்பாய்வு மற்றும் இறுதி ஏற்றுக்கொள்ளலுக்கான காலக்கெடு)
 
EB உறுப்பினர்களின் பங்கு

சம்பந்தப்பட்ட துறையில் தற்போதைய ஆராய்ச்சிக்கு பொருத்தமான சிறப்பு வெளியீடு முன்மொழிவுகளை மதிப்பாய்வு செய்யவும்

பொருத்தமான முன்மொழிவுகள் மற்றும் அவர்களின் விருந்தினர் ஆசிரியர்களின் வாழ்க்கை வரலாறுகளுடன் பரிந்துரைக்கவும்

சிறப்பு இதழை உருவாக்குவதற்கான முன்மொழிவு EB உறுப்பினர்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதும், சிறப்பு இதழ் கட்டுரைகளைக் கையாளுவதற்கும் செயலாக்குவதற்கும் தொடர்புடைய விருந்தினர் ஆசிரியர்கள் பொறுப்பாவார்கள்.


விருந்தினர் எடிட்டரின் பங்கு

State the importance of the proposed special issue theme and explain how the special issue articles will contribute towards advancing the scope of the journal

Suggest potential authors and invite them for contributing relevant articles for the proposed special issue

Suggest a minimum of 3-5 reviewers for the manuscripts submitted towards the special issue

Carry out all communications with potential authors and reviewers concerning author guidelines for manuscript preparation and reviewing

 Prepare a timeline and schedule for the release of special issue articles. This should include a timeline for manuscript preparation, review process, and final submission

 Oversee the submission of final edited versions of the contributing articles along with the contact information of all corresponding authors 

Include a short editorial for the topic of interest written either by the guest editor or by any of the contributors

Submission Process

Special issue articles can include both original unpublished research articles and review articles related to the specific theme

Manuscripts will be accepted for publishing in the special issue only after getting approved by the peer review committee [selected by the guest editor(s)]

 All the articles in special issues should strictly adhere to journal style and formatting.

 Each special issue can be created with 10-15 articles

 All accepted manuscripts can be submitted online via this link  Online Submission System  should be accompanied by a cover letter with reference to the concerned special issue theme

 காலக்கெடுவிற்கு முன் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கையெழுத்துப் பிரதிகள் அந்தந்த இதழ் வெளியீட்டிற்கான கொடுக்கப்பட்ட காலக்கெடுவிற்குள் வெளியிடப்படும்

 ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு வெளியிடப்பட்டதும், அனைத்து சிறப்பு இதழ்களும் லாங்டம் பப்ளிஷிங் எஸ்.எல் மூலம் திறந்த அணுகல் அமைப்பின் கீழ் வெளியிடப்படும் மற்றும் படிக்க, பதிவிறக்கம் மற்றும் அச்சிடுவதற்கு இலவசமாகக் கிடைக்கும்.

சிறப்பு வெளியீடு வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் சமர்ப்பிக்கும் செயல்முறை பற்றிய கூடுதல் தகவலுக்கு,  manuscripts@longdom.org ஐ தொடர்பு கொள்ளவும்

Top