மருத்துவ பரிசோதனைகளின் இதழ்

மருத்துவ பரிசோதனைகளின் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-0870

தொகுதி 3, பிரச்சினை 2 (2013)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Nursing Roles and Issues in Psycho-Oncology-An Investigation using Supportive Interview and Cognitive Behavioral Therapy

Mariko Kaneko

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Emerging Concepts and Designing Effectiveness Research in the Process of Care of Patients Hospitalized with an Uncomplicated Acute Coronary Syndrome

Baris Gencer, François Girardin, Philippe Sigaud, Philippe Meyer, Marco Roffi, Stéphane Noble and François Mach

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Acute Ischaemic Stroke Treated with Intravenous Thrombolysis in a Patient with a Known Large Brainstem Cavernous Malformation - Case Report and Literature Review

Shoaib R, Ude S, Loganathan T, Tisi S, Siddique A, Sinha D, O’Brien A and Guyler P

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Simultaneous Pulmonary and Coronary Embolism in a patient with Patent Foramen Ovale and Deep Venous Thromboses: A Case Report

Pejman Farhang, Anbar Ahmad, Hussein Bhikhapurwala, Jesus Gustavo Vazquez-Figueroa and Paul Douglass

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top