மருத்துவ பரிசோதனைகளின் இதழ்

மருத்துவ பரிசோதனைகளின் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-0870

தொகுதி 10, பிரச்சினை 3 (2020)

ஆய்வுக் கட்டுரை

A South East Asia Multi-Country Survey Assessing Awareness and Preparedness of the Clinical Investigation Staff on Risk Based Monitoring (RBM) Approach

Karthikeyan Kumar*, Manoj P Jadhav

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Effect of Smartphone Application-Enabled Daily Intervention for Patients with Nonalcoholic Steatohepatitis: A Feasibility Study

Masaya Sato*, Shin Suzuki, Ryosuke Tateishi, Mizuki Nishibatake Kinoshita, Takuma Nakatsuka, Toshiko Ogawa, Ryo Nakagawa, Kohta Satake, Yutaka Yatomi, Kazuhiko Koike

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

Inhibitory Effect of Calcium Alginate on Postprandial Blood Glucose Elevation: Basic and Clinical Studies

Kazuyo Shiragami, Nobuyuki Obara, Takuo Ogihara*

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

Convalescent Plasma as a Plausible Therapeutic Option for nCOVID-19: A Review

Talagavadi Channaiah Anudeep*, Madhan Jeyaraman, Dharma U Shetty, Hemmanth Raj M, Ajay SS, Rajeswari Somasundaram, Vinodh Kumar V, Rashmi Jain, Shirodkar Jaswandi Dilip

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top