செல் சிக்னலிங் ஜர்னல்

செல் சிக்னலிங் ஜர்னல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2576-1471

தொகுதி 1, பிரச்சினை 3 (2016)

கருத்துக் கட்டுரை

The Possible Crosstalk of MOB2 With NDR1/2 Kinases in Cell Cycle and DNA Damage Signaling

Ramazan Gundogdu and Alexander Hergovich

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

De Novo Palmitate Synthesis Supports Oncogenic Signalling and Tumor Growth Through Diverse Mechanisms: Implications for FASN-Targeted Therapeutics

Timothy S. Heuer

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

Functional Roles of Protein Arginine Methyltransferase 5 in Cardiovascular Diseases

Fang Yang, Wei Shu and Ming Chen*

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறுகிய தொடர்பு

You can Never have too many kinases: The Sodium Hydrogen Exchanger Isoform 1 Regulation by Phosphorylation

Mark A Wallert, Dan Hastle, Clarice H. Wallert, Wayne Taylor Cottle and Joseph J. Provost*

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறுகிய தொடர்பு

Defining the Limbal Stem Cell Niche

Trevor Sherwin

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வர்ணனை

New Therapeutic Strategy for Regenerating Periodontal Tissue Based on the Combination of Amelogenin and Reapplications of Existing Grp78 Inducer

Takao Fukuda, Terukazu Sanui, Kyosuke Toyoda, Urara Tanaka, Kensuke Yamamichi, Takaharu Taketomi, and Fusanori Nishimura

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top