பங்கு மற்றும் அந்நிய செலாவணி வர்த்தக இதழ்

பங்கு மற்றும் அந்நிய செலாவணி வர்த்தக இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2168-9458

நோக்கம் மற்றும் நோக்கம்

பங்கு மற்றும் அந்நிய செலாவணி வர்த்தகத்தின் ஜர்னல் இரண்டு முக்கிய கொள்கைகளின் அடிப்படையில் ஒரு பரந்த அடிப்படையிலான இதழ் நிறுவப்பட்டது: பங்கு மற்றும் அந்நிய செலாவணி வர்த்தகத்தின் பாடங்கள் தொடர்பாக மிகவும் அற்புதமான ஆராய்ச்சிகளை வெளியிட. இரண்டாவதாக, ஆய்வு, கற்பித்தல் மற்றும் குறிப்பு நோக்கங்களுக்காக கட்டுரைகளை மதிப்பாய்வு செய்வதற்கும் வெளியிடுவதற்கும், அவற்றை இலவசமாகப் பரப்புவதற்கும் விரைவான திருப்ப நேரத்தை வழங்குதல்.

ஆராய்ச்சி இது போன்ற பகுதிகளை உள்ளடக்கியது:

 • மூலதன சந்தைப்படுத்தல்
 • நாணய
 • பணவாட்டம்
 • பொருளாதார கொள்கை
 • தொழில்முனைவோர் மேலாண்மை
 • பரிவர்த்தனை வர்த்தக நிதிகள்
 • நியாயமான வர்த்தகம்
 • கமாடிட்டி சந்தைகளின் நிதி
 • நிதி மதிப்பீடு
 • வீக்கம்
 • அறிவுசார் சொத்து
 • அனைத்துலக தொடர்புகள்
 • முதலீடு
 • மேக்ரோ பொருளாதாரம்
 • சந்தைப்படுத்தல் செயல்திறன்
 • புதிய வர்த்தக கோட்பாடு
 • வள மேலாண்மை
Top