ஜர்னல் ஆஃப் தியரிட்டிகல் & கம்ப்யூட்டேஷனல் சயின்ஸ்

ஜர்னல் ஆஃப் தியரிட்டிகல் & கம்ப்யூட்டேஷனல் சயின்ஸ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2376-130X

கோட்பாட்டு கணினி அறிவியல்

கோட்பாட்டு கணினி அறிவியல் இதழ்கள் தொழில்நுட்பம் என்பது ஒரு பிரிவு அல்லது பொது தொழில்நுட்பம் மற்றும் எண்கணிதத்தின் தொகுப்பாக இருக்கலாம், இது கம்ப்யூட்டிங்கின் பல சுருக்க அல்லது கணித அம்சங்களில் கவனம் செலுத்துகிறது மற்றும் கணக்கீட்டின் ஊகத்தையும் உள்ளடக்கியது.

கோட்பாட்டு கணினி அறிவியலின் தொடர்புடைய இதழ்கள்

ஜர்னல் ஆஃப் தியரிட்டிகல் அண்ட் கம்ப்யூடேஷனல் சயின்ஸ், ஹெல்த் & மெடிக்கல் இன்ஃபர்மேடிக்ஸ், தியரிட்டிகல் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், ஜர்னல் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் எய்டட் கெமிஸ்ட்ரி, ரிவியூஸ் இன் கோட்பாட்டு அறிவியல்

Top