இன்டர்நேஷனல் ஜர்னல் ஆஃப் அட்வான்ஸ்மென்ட்ஸ் இன் டெக்னாலஜி

இன்டர்நேஷனல் ஜர்னல் ஆஃப் அட்வான்ஸ்மென்ட்ஸ் இன் டெக்னாலஜி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 0976-4860

சென்சார்கள்

சென்சார்கள் என்பது வெப்பம், ஒளி, ஒலி, அழுத்தம், காந்தம் அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட இயக்கம் போன்ற உடல் தூண்டுதலுக்கு பதிலளிக்கும் ஒரு சாதனம் மற்றும் அதன் விளைவாக ஏற்படும் உந்துவிசையை அளவீடு அல்லது கட்டுப்பாட்டை இயக்குகிறது.

அழுத்தம் அல்லது முடுக்கம் (அளவைகள் என அழைக்கப்படும்) போன்ற இயற்பியல் அளவுகளை கட்டுப்பாட்டு அமைப்புகளுக்கான உள்ளீடுகளாக (பொதுவாக மின்சாரம்) மாற்றும் (அல்லது கடத்தும்) சாதனங்கள். பலதரப்பட்ட பயன்பாடுகளுக்கு ஏற்ற சாதனத்தின் சில பண்புகள் அதன் சிறிய அளவு, மின்சாரம் இல்லாமல் செயல்படும் திறன் (தொலைதூர இடங்களில் பயன்படுத்த வசதியாக இருக்கும்), இழைகளின் நீளத்தில் மல்டிப்ளெக்ஸ் செய்யும் திறன், ஒவ்வொரு சென்சார் வழியாக ஒளி செல்லும் போது நேர தாமதத்தை உணரும் திறன் போன்றவை.

Top