மீன்வளம் மற்றும் மீன்வளர்ப்பு இதழ்

மீன்வளம் மற்றும் மீன்வளர்ப்பு இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2150-3508

சால்மன் மீன் வளர்ப்பு

சால்மன் மீன் வளர்ப்பு (விவசாயம்) என்பது சால்மன் மீன்களின் தொழில்துறை உற்பத்தியாகும், இது முட்டையிலிருந்து சந்தைக்கு வலை-கூண்டு, குளம் அல்லது அடங்கிய அமைப்பில் உள்ளது. பெரும்பாலான தொழில்துறைகள் இன்னும் கடலில் திறந்த வலை-கூண்டுகளைப் பயன்படுத்துகின்றன, மேலும் இந்த மிதக்கும் தீவனங்கள் இரண்டு கால்பந்து மைதானங்களின் பரப்பளவில் ஒரு மில்லியன் மீன்களை வைத்திருக்கின்றன. கி.மு., திறந்த வலை-கூண்டுகள் பொதுவாக காட்டு சால்மன் நீரோடைகள் மற்றும் ஆறுகளுக்கு அருகாமையில் கடற்கரையோரத்தில் அடைக்கலமான விரிகுடாக்களில் அமைந்துள்ளன. திறந்த வலை-கூண்டு சால்மன் விவசாயம் தற்போது மிகவும் தீங்கு விளைவிக்கும் மீன்வளர்ப்பு உற்பத்தி முறைகளில் ஒன்றாகும் மற்றும் அனைத்து பகுதிகளிலும் சுற்றுச்சூழல் அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்துகிறது. அது நடைமுறையில் உள்ளது.

சால்மன் மீன் வளர்ப்பு ஓய்வு அறிவியல் தொடர்பான இதழ்கள்
, விவசாயம் மற்றும் உணவு வேதியியல் இதழ், அமெரிக்க மீன்வள சங்கத்தின் பரிவர்த்தனைகள், ஒப்பீட்டு உயிர்வேதியியல் மற்றும் உடலியல், மீன் உயிரியல் இதழ், நீர் காற்று மற்றும் மண் மாசுபாடு, அமெரிக்க மீன்வள சங்கத்தின் பரிவர்த்தனைகள், குவாட்டர்னரி ஆராய்ச்சி , ஜேர்னல் ஆஃப் விலங்கியல், உயிரியல் வள தொழில்நுட்பம், முற்போக்கான மீன் வளர்ப்பாளர், சுற்றுச்சூழல் மாதிரியாக்கம்.

Top