பயோமெடிக்கல் டேட்டா மைனிங்கின் இன்டர்நேஷனல் ஜர்னல்

பயோமெடிக்கல் டேட்டா மைனிங்கின் இன்டர்நேஷனல் ஜர்னல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2090-4924

புரத வரிசைமுறை

புரத மூலக்கூறுகள் செல்லுலார் சூழலின் கட்டமைப்பு மற்றும் செயல்பாட்டு கூறு ஆகும். புரதங்களின் அளவை மதிப்பிடுவது விஞ்ஞான சமூகம் மற்றும் கல்வியாளர்களில் ஒரு வழக்கமான செயல்முறையாகும். புரதங்களின் வரிசைமுறை புரதங்களின் மர்மங்களை வெளிப்படுத்தியது மற்றும் புரத நெட்வொர்க்குகள் மற்றும் அடுக்கு நிகழ்வுகளின் சிக்கலான கட்டமைப்பு மற்றும் செயல்பாட்டு நிகழ்வுகளைப் புரிந்துகொள்வதற்கு உதவியது. நொதி அடிப்படையிலான முறைகள், மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி அடிப்படையிலான முறைகள் மற்றும் தானியங்கு வரிசைமுறை முறைகள் ஆகியவற்றைக் கொண்ட புரத வரிசைமுறைக்கு பல முறைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

தொடர்புடைய இதழ்கள்: புரதங்கள்: கட்டமைப்பு, செயல்பாடு மற்றும் மரபியல், புரத அறிவியல், புரதப் பொறியியல், வடிவமைப்பு மற்றும் தேர்வு, புரத இதழ், புரதம் மற்றும் செல்

Top