கட்டி ஆராய்ச்சி இதழ்

கட்டி ஆராய்ச்சி இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2684-1258

பாப் டெஸ்ட்

பாப் பரிசோதனை பாப் ஸ்மியர் அல்லது பாபனிகோலாவ் சோதனை என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இது கருப்பை வாய் மற்றும் புணர்புழையிலிருந்து செல்களை ஒரு ஸ்பெகுலத்தைப் பயன்படுத்தி சேகரித்து அவற்றை மனித பாப்பிலோமா வைரஸ் (HPV) மற்றும் புற்றுநோய்க்கான பரிசோதனையை உள்ளடக்கியது. கர்ப்பப்பை வாய்ப் புற்றுநோயைக் கண்டறிய இது மிகவும் பயனுள்ள சோதனை. இது புற்றுநோயின் வகையை அடையாளம் காணவும், எச்.ஐ.வி கண்டறியவும் மருத்துவருக்கு உதவுகிறது.


பாப் டெஸ்ட் கணினி உதவி கதிரியக்கவியல் மற்றும் அறுவை சிகிச்சை தொடர்பான இதழ்கள், அணு மருத்துவ தொழில்நுட்ப இதழ், அல்ட்ராசவுண்ட் காலாண்டு, கணினிமயமாக்கப்பட்ட மருத்துவ இமேஜிங் மற்றும் கிராபிக்ஸ், தடயவியல் கதிரியக்கவியல் மற்றும் இமேஜிங் ஜர்னல், ரேடியேஷன் ஆன்காலஜி ஜர்னல் .

Top